Konsultacijos mokesčių klausimais

Konsultacijos moKonsultacijos mokesčių klausimaiskesčių klausimais – tai dar viena mūsų teikiama paslauga.

Teisės aktai, reglamentuojantys mokesčius ir buhalterinę apskaitą, nėra pastovus dalykas. Jie dažnai keičiami ir atnaujinami. Todėl norint  tvarkingai tvarkyti buhalterinę apskaitą, reikia nuolat sekti naujoves, atnaujinti tiek teorines, tiek praktines žinias. Dažnai susidūrus su mokesčių įstatymų naujovėmis kyla klausimų kaip visa tai pritaikyti praktikoje. UAB “City Business Group” padės jums nepasiklysti mokesčių apskaitoje. Mes teikiame profesionalias konsultacijas jums rūpimais mokesčių ir apskaitos klausimais paprastai ir aiškiai.

Konsultuojame tiek juridinius, tiek fizinius asmenis.

 

Juridinius asmenis konsultuojame:

 • mokesčių pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus klausimais
 • dėl taikomų mokesčių lengvatų
 • dėl mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kitų mokestinių procedūrų taikymo
 • buhalterinės apskaitos vedimo klausimais
 • darbo užmokesčio apskaitos klausimais
 • personalo administravimo klausimais
 • dėl turto įvertinimą buhalterinėje apskaitoje
 • verslo formos pasirinkimo, pradedant naują verslą, klausimais
 • įmonės steigimo, likvidavimo klausimais

Fizinius asmenis konsultuojame:

 • gyventojų pajamų mokesčių klausimais
 • pridėtinės vertės mokesčių klausimais
 • metinių deklaracijų pildymo klausimais
 • nekilnojamojo turto mokesčių klausimais
 • socialinio draudimo ir kitų mokesčių klausimais
 • verslo formos pasirinkimo, pradedant naują verslą, klausimais
 • įmonės steigimo klausimais