UAB steigimas

Uždaroji akcinė bendrovė (toliau UAB) yra viena populiariausių verslo formų Lietuvoje ir pasaulyje. Tačiau UAB steigimas yra pakankamai sudėtingas procesas.

Kuomet steigiama UAB – tai yra lyg įrodymas jog į būsimą verslą žiūrima rimtai. UAB kelia didesnį pasitikėjimą tiek klientams, tiek verslo partneriams. UAB savininkai vadinami akcininkais. Maksimalus leistinas akcininkų skaičius yra 250. Tai yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, todėl akcininkai neatsako už įmonės veiklą savo asmeniniu turtu. Akcininkai uždirbtą pelną išsimoka dividendų pavidalu UAB įstatuose numatyta tvarka.

UAB privalumai ir trūkumai:UAB steigimas, uždarosios akcinės bendrovės steigimas, UAB steigimo paslaugos, UAB steigimo kaina

 • didelis akcininkų skaičius (iki 250)
 • akcininkais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys
 • akcininkas gali pasitraukti iš UAB veiklos, parduodamas savo turimas akcijas
 • pelnas akcininkams išmokamas tik dividendų pavidalu
 • UAB akcijas galima pirkti ir parduoti
 • akcininkų asmeninis turtas atskirtas nuo bendrovės
 • galimybė plėstis, nekeičiant bendrovės įstatų
 • verslo plėtros atveju UAB galima pertvarkyti į AB (akcinę bendrovę)
 • UAB darbuotojai samdomi pagal darbo sutartis
 • įmonės buhalterinę apskaitą būtinas buhalteris
 • nesėkmės atveju bankroto procedūroje rizikuojama tik UAB, o ne akcininkų asmeniniu turtu
 • UAB verslo pasaulyje yra geriausiai vertinama ir dažniausiai sutinkama verslo forma, kelianti verslo partnerių ir klientų pasitikėjimą, skirtingai nei IĮ ar MB
 • UAB steigimas neįmanomas be įstatinio kapitalo – 2500 eurų. Įregistravus įmonę, įstatinis kapitalas tampa bendrovės nuosavybe. Šie pinigai gali būti išleisti bendrovės reikmėms: prekėms, paslaugoms įsigyti ar mokesčiams sumokėti
 • lengvatinis pelno mokestis tik 5%

UAB steigimo eiga ir procedūros:

 • Įmonės pavadinimo pasirinkimas

Sugalvokite savo įmonės pavadinimą. Siūlome neapsiriboti vienu, geriau sugalvokite bent dešimt jums tinkamų variantų. Tai svarbu, nes pavadinimas turi būti unikalus. Jūsų pasirinktas pavadinimas ar jo dariniai neturi būti užregistruoti Juridinių asmenų registre. Taip pat svarbu, kad pavadinimas nebūtų klaidinančiai panašus į jau įregistruotus pavadinimus, prekių ir paslaugų ženklus. Pavadinimą būtina rezervuoti Juridinių asmenų registre. Po rezervacijos jam bus suteikta šešis mėnesius galiojanti apsauga.

 • UAB steigimo dokumentų parengimas

Parengsime visus UAB steigimui reikalingus dokumentus:

 • bendrovės (UAB) steigimo sutartį
 • būsimos UAB įstatus, kuriuose apibūdinami bendrovės veiklos tikslai, valdymo organai ir kt.
 • kitus reikalingus dokumentus bankui, registracijos adreso užregistravimui, notarui ir kt.
 • Kaupiamosios sąskaitos atidarymas / įstatinis kapitalas

Kaip minėjome anksčiau, UAB steigimas neįmanomas be įstatinio kapitalo – 2500 eurų.  Norint atidaryti kaupiamąją sąskaitą, į kurią bus įmokėtas įstatinis kapitalas, bankui reikia pateikti įmonės steigimo sutartį ir įgaliojimą. Bankas išduos pažymą apie  sudarytą įstatinį kapitalą.

 • Notaro patvirtinimas

Steigiant įmonę, reikalingas notaro patvirtinimas, kad visi parengti dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus.

 • Įmonės registravimas

Notaro patvirtintus dokumentus pateiksime  Juridinių asmenų registrui, kur įmonė bus užregistruota galutinai.

UAB steigimas trunka apie 5 darbo dienas.

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas internetu

UAB steigimas internetu įmanomas, jeigu:

 • Naudojami šabloniniai steigimo dokumentai
 • Įstatinis kapitalas apmokamas tik pinigais (nenaudojamas turtas)
 • Patalpos, kuriose bus registruojama UAB, nėra areštuotos
 • UAB pavadinimas rezervuotas juridinių asmenų registre
 • UAB pavadinime nevartojamas valstybės pavadinimas “Lietuva”
 • UAB steigėjas turi galiojantį elektroninį parašą